Ce oferă Grădinița Equilibrum?

Activitățile de învățare, structurate pe arii de dezvoltare, specifice curriculumului pentru educație timpurie, sunt organizate zilnic pe modelul STEAM (științe, tehnologii, inginerie, arte, matematică) interdisciplinar. Acestea urmăresc:                      
-inițierea în dezvoltarea competențelor de literație; 
 -educarea limbajului prin tehnici teatrale si ludice; 
 -învățarea integrată a limbii engleze prin metoda C.L.I.L. 
 -dezvoltarea gândirii logico-matematice; 
 -pregatirea abilităților practice, lucrul manual-arte îmbinate;2 
 -inițierea în dezvoltarea competențelor digitale; 
 -invatarea experimentală-știinte și inginerie;

Metoda de învățare a limbii engleze, C.L.I.L., implică integrarea în diferitele teme/discipline din programa zilnică a limbii străine. Astfel, indiferent de programul la care participă preșcolarii, aceștia vor beneficia în cadrul activităților de învățare pe arii de dezvoltare, organizat în prima parte a zilei, de accesul la limba straină, gândit drept un mijloc de învățare și nu un scop în sine.

Cum este pus in practica modelul STEAM interdisciplinar?

Modelul STEAM este, în esență, o proiectare didactică și metodologică a activităților de învățare, integrată și interdisciplinară, prin care se susține investigația preșcolarilor, învățarea prin descoperire. Altfel spus, logica activităților didactice se axează nu pe predarea unor teme în cadrul disciplinelor de sine stătatoare, ci pe abordarea acelor teme în manieră integrată.

De exemplu, tema săptămânii - cine sunt/suntem va atinge zilnic, interdisciplinar, domeniile mari de cunoaștere. În cadrul știintelor se va studia prin investigație anatomia corpul omenesc, în cadrul activităților ce vizează tehnologiile, preșcolarii vor participa la un joc online-puzzle despre părțile corpului omenesc. Componenta de inginerie va urmări proiectarea de activități de conștientizare a importanței apei în corpul uman și de observare a circuitului apei în corpul uman. În cadrul artelor vor fi realizate colaje cu părți ale corpului care vor constitui prin asamblare un prototip uman. Predarea matematicii, prin referire la tema săptămânii, se va face, de exemplu, prin construcția prototipului uman din figuri geometrice decupate, respectând diferențele de atribuire.

La finalul fiecărei săptămâni, fiecare grupă de preșcolari va încheia proiectul săptămânii, dedicat temei alese din planificare și construit din produsele rezultate din activitățile de învățare.

Servicii adiționale:

  Opționale integrate în taxa de școlarizare:  
 – curs de limbă japoneză;
– curs de pian;
 – curs de dezvoltare a calităților motrice -Pilates for Kids;
 – curs de dezvoltare socio-emoțională;
– curs de robotică;
– educarea limbajului prin tehnici teatrale și ludice;
– istoria și geografia pe înțelesul copiilor (călătoria în timp și spațiu);
– educație financiară și pentru societate;
– educație pentru sănătate-nutriție și stil de viață;

Părinții/tutorii/reprezentanții legali au posibilitatea de a alege 5 optionale din lista prezentată/ 1 opțional pe zi, la care preșcolarii vor participa după-amiaza, în programul de activități pentru dezvoltarea personală.

Ateliere de weekend, tematice, pentru familiile copiilor școlarizați în gradinița Equilibrum.


Scopul organizării acestor ateliere este acela de a ne cunoaște, de a înțelege cum putem conlucra în beneficiul copiilor. La ateliere vor fi prezenți specialiști din domenii de activitate diferite, care vor organiza întâlniri colaborative: părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil. Nu vor lipsi ceaiul și prăjiturile de casă!

Pe lângă resursa umană formată din educatori (2 educatori la grupă) și a personalului nedidactic (1 îngrijitor la grupă), în gradinița Equilibrum funcționează și un atelierist (persoană cu studii de specialitate în arte), precum și un specialist în pedagogie (coordonator al educatorilor grădiniței).

Educatorii grădiniței Equilibrum nu impun copiilor ritmul de învățare, modele, soluții, ci negociază împreună cu aceștia, în funcție de interes, individual și pe grupuri mici, organizarea activităților de învățare. Educatorii sunt îndrumători și observatori în procesul de învățare al copiilor.

Gradinița Equilibrum pune un mare accent pe componenta nutrițională din viața copiilor. Astfel, mâncarea servită acestora este gătită în bucătăria proprie și respectă standardele de calitate necesare. Fructele și legumele fac parte din meniul zilnic al grădiniței, iar carnea preparată este din pui, vită, porc și pește. Ziua de vineri este ziua produselor culinare fără carne. Luând în considerare opiniile avizate ale specialiștilor referitoare la consumul de zahăr la copii, am eliminat din meniu orice desert care să conțină zahar și am gândit pregătirea prajiturilor de casă cu fructe sau suc din fructe, miere, sirop de agave.

Meniul este conceput pe durata a 4 săptămâni și include recomandări de preparate pentru cina în familie, astfel încât nutriția copiilor să fie echilibrată.

 

Comunicarea cu părinții copiilor se realizează prin intermediul unei platforme electronice, dar și prin intermediul agendei educatorului, un caiet cu consemnări zilnice și săptămânale, narative și grafice despre evoluția copilului în gradiniță. Agenda educatorului se regăsește la finalul săptămânii în holul gradiniței și poate fi consultată de parinte.

Ce înseamnă abordarea REGGIO EMILIA și de ce ne-am inspirat de aici?

Reggio Emilia este o abordare educațională, o cale de a deschide dialogul și schimbul de experiență în practica didactică, un concept reflexiv, care pune în centrul său copilul și nevoile sale individuale, particulare. Născută în regiunea cu același nume din nordul Italiei, abordarea educațională Reggio Emilia îi este atribuită pedagogului Loris Malaguzzi. Începutul de secol al XX-lea și contextele celor două războaie mondiale suscită interesul comunității din Reggio Emilia pentru nașterea unei școli care să îi aparțină. Școala devine un produs al dorinței colective și al voinței de implicare comună în viața acesteia. Practica educațională înțelege să continue aici, în timp, colaborarea intercomunitară. Principiul fundamental care o guvernează stabilește că educația este un drept al tuturor, al tuturor copiilor și, în egală măsură, o responsabilitate a comunității.

Reggio Emilia este o abordare educațională despre drepturile și potențialul copiilor. Având în vedere predispoziția biologică la comunicare, participarea la contexte sociale, descoperire, acțiunile copiilor sunt predispoziții spre relaționare. Grădinițele Reggio Emilia cultivă educația ca instrument de manifestare și dezvoltare a conexiunilor sociale între copii și copii, adulți și copii, adulți și adulți.

Reggio Emilia este o abordare educațională care analizează în permanență ideea copilăriei, întelegând faptul că protagoniștii propriei învățări sunt copiii înșiși, care au dreptul de a-și exprima procesul creșterii.

Reggio Emilia discută despre cele 100 de limbaje ale copiilor, apreciind că termenul de limbaj face referire la experiențele de învățare ale acestora. Copiii au dreptul să aleagă o cale proprie de descoperire și parcurgere a acestor experiențe.

Reperele procesuale, stabilite în anul 1972, în ceea ce privește educația de tip Reggio Emilia au fost:

Viața școlii nu poate avea loc în afara participării părinților și a comunității;

Coordonarea pedagogică între creșe și grădinițe;

Prezența a minimum 2 educatori în sala de grupă și a minimum 1 atelier/atelierist în grădiniță;

Prezența unui asistent/medic și colaborarea cu educatorii dincolo de activitățile de îngrijire/supraveghere zilnică;

Accesul prioritar pentru copiii cu cerințe educaționale speciale;

Lărgirea accesului masculin la predare și la ocuparea funcțiilor auxiliare;

Colaborarea permanentă colegială și profesionalizarea continuă a întregului personal al gradiniței;

Existența în grădiniță a unui centru de reciclare/colectare selectivă a deșeurilor, colaborare în acest sens cu instituții/asociații de profil;

Valorificarea tuturor mediilor de învățare din gradinițe, interioare și exterioare (natura este considerată al treilea profesor al copiilor).

Reggio Emilia consideră școala un loc care produce cultura. În acest loc nu exista modele, fiecare copil fiind unic!