Despre Noi

Despre noi

Viziunea și misiunea noastră

Gradinița Equilibrum este produsul unui vis, al aspirației de a oferi în sistemul național de învățământ un exemplu de bune practici, replicabil. Pornind de la acest deziderat, întregul concept de educație a fost dezvoltat atent, în ani de experiență didactică, metodică, managerială și de formare națională și internațională. Proiectul Equilibrum își găsește sursa de inspirație în abordarea educațională Reggio Emilia, dar se pliază pe specificitatea curriculară ce stă la baza educației timpurii din România.

Gradinița Equilibrum creează premisa continuității educatiei în sistemul de învățământ românesc, dar se construiește la intersecția principiilor care stau la baza practicilor pedagogice internaționale. Altfel spus, interpretăm și adaptăm curriculumul românesc pentru educație timpurie, pe care îl considerăm flexibil și modern, la provocările pe care le întâmpină educația, creșterea și dezvoltarea copilului secolului al XXI-lea, în context național și spre deschidere universală.

Equilibrum este prima gradiniță din sistemul național cu personal format în abordarea Reggio Emilia. Instituția oferă servicii de educație timpurie pentru preșcolari și folosește modelul STEAM în proiectarea didactică și în procesul de învățare.

Doriți mai multe informații? Contactati-ne

+40 724 064 503 / +40 724 862 068 sau contact@gradinitaequilibrum.ro

Ce ne motivează?​

Ideea că o abordare coerentă - documentată și permanent dezvoltată a serviciilor de educație timpurie - transformă accesul la educație în rezultate-temelie pentru bunul start în viață al copiilor.

Educația este considerată un domeniu fundamental în societățile civilizate, de tradiție, în culturile majore sau medii europene și este tratată drept o prioritate în documentele de țară și în tratatele internaționale. ​

Din perspectiva responsabilității de a educa, a crește și îngriji copiii potrivit nevoilor vârstei și ale individualității, a exigentelor timpului și a valorilor consacrate ale umanității, s-a născut conceptul Equilibrum.

Princiipiile și valorile pe care se fundamentează proiectul educațional Equilibrum, inspirate din abordarea educațională Reggio Emilia:

Educația este un drept al copiilor și o responsabilitate a adulților, o oportunitate pentru creșterea și emaniciparea individului și a colectivității, o resursă prin care se câștigă cunoaștere și învățarea de a trăi împreună, un loc de întâlnire a libertății, democrației, solidarității, care promovează valoarea păcii;

Ținând cont de pluralitatea conceptuală culturală, ideologică, politică și religioasă, educația se construiește prin ascultare, dialog, participare, respect reciproc, prin valoarea diversității și a identității;

Serviciile educaționale Equilibrum se adresează preșcolarilor, fără nicio discriminare legată de gen, rasă, etnie, apartenență religioasă, culturală. Grădinița Equilibrum este o institutie privată de educație, cu o capacitate de 4 grupe, care scolarizează anual, gratuit, pe baza de selecție, un număr de 4 copii proveniți din medii vulnerabile;

Serviciile educaționale Equilibrum sunt organizate să construiască o cultură a copilăriei și să promoveze drepturile copilului la educație, îngrijire și învățare, bazate pe valoarea interacțiunii sociale; 

Equilibrum este o gradiniță care promovează potențialul copiilor și dreptul lor de a stabili relații, de a fi autonomi, creativi și de a învața. Construim aici un laborator cultural, în care cercetarea pedagogică și inovația socială se găsesc în relație cu alte experiențe și entități naționale și internaționale;

Gradinița este o parte activă și în costant dialog cu viața orașului, fiind angajată să întărească relația cu teritoriul, cu sistemul cultural, educațional, economic al orașului;

Considerăm copiii drept protagoniști activi ai propriei creșteri și ai propriului proces de dezvoltare și traducem experiențele și contextele de învățare în limbaje. 100 de limbaje ale copiilor, așa cum le intitulează pedagogul italian Loris Malaguzzi;

Valoarea participării la viața grădiniței face parte din strategia prin care copiii, educătorii, părinții și alți actori interesați devin cărămizi interpuse, care construiesc soliditatea unui edificiu cu sens comunitar;

Evaluăm proiectarea didactică drept un proces de planificare a predării, de organizare a activităților de învățare, a mediului înconjurator, a spațiilor interioare și exterioare și o oportunitate de dezvoltare profesională, excluzând aplicarea predefinită a curriculumului;

Spațiile interioare și exterioare ale gradiniței sunt proiectate și organizate în forme interconectate, care să sustină interacțiunea, autonomia, explorarea, curiozitatea și comunicarea, spații ale conviețuirii dintre copii si adulți, copii și copii, adulți și adulți. În grădinița Equilibrum orice spațiu ( bucătărie, baie, curte interioară) este un loc pentru învățare. Mediul se schimbă constant și ia forma ideilor, proiectelor și experiențelor de învățare ale copiilor și adulților, într-un dialog constant între arhitectură și pedagogie;

Apreciem evaluarea drept un proces structurat al educației și al experienței administrative. Evaluarea face parte din fiecare zi a vieții grădiniței și include: achizițiile preșcolarilor, profesionalismul personalului, organizarea și calitatea serviciilor. Evaluarea este o ocazie de a recunoaște și de a negocia înțelesurile și intenționalitatea proiectului educațional Equilibrum și este privită drept o ocazie a dialogului și a acțiunii în echipă: copii-copii, copii-adulți, adulti-adulti.

Educatorii Equilibrum consemnează zilnic în jurnale mici sau mari observații asupra comportamentului, atitudinilor, aptitudinilor, preferințelor, progresului copiilor, iar narațiunea și grafica din aceste jurnale devin mijloc de comunicare și înțelegere a identității copiilor pentru părinti. Jurnalul devine o importantă sursa de documentare și interpretare pentru educator și îi ghidează proiectarea didactică;

Șase motive pentru care să alegi gradinița Equilibrum

Proiectul educațional pe care îl livram este complex, flexibil, transformațional și pune în centru unicitatea copilului, ritmul și limbajele acestuia de descoperire a lumii și de manifestare a individualității. Excludem ideea aprecierii serviciilor de educație drept acțiuni de creștere și îngrijire și nu reducem primii ani din viața copiilor la necesități primare și de supraveghere a copiilor. Educatorii Equilibrum nu sunt gardienii, mamele sau tații copiilor Equilibrum, ci indrumătorii prietenoși ai parcursului cunoașterii acestora. Părinții copiilor Equilibrum semnează un contract de colaborare funcțională cu grădinița, însemnând că iau parte la viața acesteia, deci la educația, dezvoltarea și creșterea propriilor copii. La Equilibrum înlocuim prefabricatele, jucăriile standard cu materiale din natură, reciclabile, care să determine copilul să își folosească creativitatea și inventivitatea, senzorialitatea în explorare, deci învățare.

Primii ani din viața copiilor sunt fundamentali pentru parcusul acestora în viață, cunoaștere, raportare la cunoaștere. De accea, la Equilibrum, ne propunem să îi învățăm pe cei mici că a ști înseamnă bucuria descoperirii, dorința de a continua explorarea pentru o atitudine proactivă față de educație, autoeducație, școală. Educația fără plăcerea învățării nu produce rezultate de durată, de aceea Equilibrum vrea să construiască solid fundamentul stării de bine, prin libertatea de explorare a copiilor, simplitatea actului de învățare, spații prietenoase și versatile și prin competența cadrelor didactice aflate într-o formare și adaptare continue. Privim Equilibrum drept un laborator de cercetare pedagogică, metodică, de aceea acordăm interes calității actului didactic și ne asumăm periodic instruirea cadrelor didactice și evaluarea acestora. Gradinița Equilibrum beneficiază de experiența unui specialist în pedagogie, responsabil cu formarea continuă a educatorilor, cu proiectarea, cercetarea și documentarea alături de aceștia.  Accesul la serviciile de educatie timpurie și calitatea acestor servicii sunt premise ale succesului.

Organizăm învățarea în mod interdisciplinar, integrat, cu accentul pus pe colaborarea dintre științe și artă, pentru a pregăti copiii viitorului și pentru meseriile viitorului. În egală măsură, Equilibrum este un loc al vieții de zi cu zi, o oglindă a procesului vieții cotidiene, deloc desprinsă de ritmul, pulsul și contextele vieții. Spațiile de învățare ale gradiniței sunt interconectate, pe modelul funcționării unei case/locuințe pentru a permite conștientizarea unei curgeri firești a existenței.

Viata cotidiană și deprinderile ei, rutinele ei de învățare, înseamnă pentru noi și creșterea și îngrijirea animalelor. De accea, la Equilibrum vom adopta împreună cu întreaga comunitate Equilibrum un câine dintr-un adăpost și vom îngriji broaște testoase, pentru a învăța ce înseamnă responsabilitatea în creșterea altor viețuitoare.

Folosirea tehnologiei în grădinița Equilibrum nu înseamnă exclusiv acces la conținuturi media sau internet, ci integrare a mijloacelor tehnologice în procesul de învățare, drept instrumente de descoperire. Educatorii folosesc în activitatea didactică: mese luminoase, tablă luminoasă, microscop cu cameră, videoproiector, retroproiector, reportofon, aparate foto, computer, sisteme audio. 

În fiecare sală de activități Equilibrum există un centru de arte (mini atelier), acolo unde se găsesc materiale reciclabile, de texturi diferite, folosite de către educatori și atelierist în activitățile de învățare. Accentul este pus pe componenta senzorială, știut fiind faptul că pielea este al doilea creier al omului, având aceleași sinapse. Instrumentele muzicale sunt și ele prezente în activitățile de învățare. Grădinița are un pian propriu, cu ajutorul căruia este organizat, pe grupe mici, cursul introductiv de pian. În fiecare zi copiii ascultă muzică clasică în timpul jocului liber. Luminile și umbrele, precum și suprafețele variate pe care acestea pot fi proiectate reprezintă o altă dimensiune valoroasă a educației Equilibrum, forme de descoperire a vieții în univers și a sinelui.

Cunoaște echipa

Fondator Equilibrum, profesor de limba și literatura română și limba și literatura franceză.

Maria Ștefania Manea

Cu o experiență de peste 15 ani în domeniul educației, Maria Manea a ocupat, pe rând, poziții importante în managementul educațional: inspector scolar pentru proiecte europene, inspector școlar pentru comunicare instituțională, inspector școlar general adjunct- Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Secretar de stat- Ministerul Educației. Din anul 2022 conduce grădinița Equilibrum, pe care o descrie drept visul carierei sale, posibilitatea de a da naștere unei viziuni inovative în serviciile de educație timpurie

Mihaela Stefan

cofondator grădinița "Equilibrum", coordonator pedagogic, director. Peste 25 de ani de experiență în domeniul educației, absolvent de liceu pedagogic și de studii filologice, profesor doctor de limba și literatura română, profesor metodist, inspector școlar pentru proiecte educaționale, inspector școlar general. 🏷️Obiectivul echipei de conducere: construcția unei instituții de învățământ care să redea principiile și filosofia abordării educaționale Reggio Emilia, o instituție care să creeze contexte calitative, variate și incluzive de manifestare a celor 100 de limbaje ale copiilor

Mixul dintre artă și știință în educatie STEAM gradinita

  Educatie STEAM gradinita, implementată astăzi și de GradinitaEquilibrum.ro, se traduce printr-o abordare educațională inovatoare, care integrează arta printre științele exacte. Mai exact, STEAM este acronimul de la Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică. Este un concept nou, care are ca rezultat final copii mai implicați în învățarea experiențială, mai creativi și mai dispuși lucrului în echipă. Rezultat al sistemului educațional anglo-saxon, astăzi conceptul de educatie STEAM gradinita s-a răspândit în întreaga lume.
  Îl putem întâlnii în China, Japonia și bineînțeles Europa. Filozofia care stă în spatele acestui sistem afirmă că folosirea artei și științei împreună este o modalitate excelentă de a conecta copii cu mediul înconjurător și de a îi ajuta să descopere lumea cu o mare doză de entuziasm. Astfel, copii vor învăța de la o vârstă fragedă că arta și știința au o relație profundă. Si chiar dacă sunt diferențe între ele, în același timp sunt și asemănări!

  Combinația dintre artă și știință are o varietate de beneficii, inclusiv îmbunătățirea capacității de învățare și inspirarea gândirii în afara șabloanelor. Din acest motiv, GradinitaEquilibrum.ro a îmbrățișat conceptul de educatie STEAM gradinita, convinși că începutul acestui drum la o vârstă fragedă va avea rezultate mult mai profunde, ajutând la procesul de formare a unei noi generații, pentru care creativitatea și lucrul în echipă vor devenii concepte naturale.
  În acest fel avem șansa de a educa copii care mâine pot ajunge să ofere soluții „outside the box” pentru probleme ce au confruntat societatea vreme de secole. Pentru că utilizarea artei în educație oferă abordări alternative la metodele tradiționale de predare a științei. În mod tradițional, știința a fost predată prin texte expozitive care subliniază cauza și efectul, comparația și rezolvarea problemelor. În schimb, textele narative sunt mai aproape de experiențele cotidiene ale copiilor, astfel încât pot fi mai captivante pentru ei.

Cât de importantă este educatie prescolara la educatie STEAM gradinita?

  Educatie STEAM gradinita la de GradinitaEquilibrum.ro și educatie prescolara este un element important al dezvoltării timpurii a copilăriei. Copiii care frecventează grădinițe ce folosesc programe educaționale de calitate au șanse mai mari să aibă succes în mediul școlar. Încorporarea tehnicilor de învățare activă în sala de clasă poate îmbunătăți performanța copiilor și poate reduce ratele de eșec. Există mai mulți factori care influențează pregătirea academică a unui copil, iar relația educator-copil este unul dintre aceștia.
  Comportamentul copiilor este mediat de relația educator-copil, iar un model alternativ susține că comportamentul servește ca fundație pentru pregătirea academică. Conform studiilor, s-au analizat efectele unei relații pozitive educator-copil asupra pregătirii academice. Aceasta a fost asociată cu un comportament social mai bun și rezultate pozitive în procesul de învățare. În același timp, o relație negativă a generat un impact devastator asupra relațiilor sociale ale copiilor, precum și asupra procesului de învățare.

  Educatie prescolara este plină de provocări multiple și complexe. Printre acestea se numără și lipsa unui curriculum eficient la nivel național. Această lipsă de coerență are un efect negativ în momentul integrării în școala primară a copiilor. Suntem încă în stadiul în care acest domeniu este plin de provocări pentru cei care vor să depășească standardele impuse și să livreze societății copii pregătiți pentru viață, atât din punct de vedere intelectual cât și social.
  Astăzi mai mult decât ieri, oamenii din toată lumea înțeleg importanța acestui subiect. O educație prescolara adecvată este capabilă să formeze copii pregătiți să intre în mediul școlar urmând apoi să își desăvârșească educația în mediul academic. Iar, pentru că la nivelul de vârstă la care începe acest tip de educație, copii au o curiozitate nemărginită, o creativitate încă nealterată și un nivel maxim al receptivității, este ideal să le oferim modelul de dezvoltare educațională potrivit.

Un sistem de educatie timpurie atipic

  Educatie timpurie este un sistem supus dezbaterii nu numai în țara noastră, dar și în locuri ce sunt percepute ca a fi mult mai performante. Astfel, un renumit colegiu norvegian are un program special de educatie timpuri prin care își pregătește elevii pentru o carieră în învățământ. Interesant este că aceștia nu sunt instruiți pentru accederea în sistemul public, ci în particular în sectorul non-public de învățământ. Motivarea managerială fiind că investiția în educația timpurie este mult prea importantă pentru viitorul națiunii, iar sistemul public este adeseori limitat.
  Astfel, elevii acestor colegii capătă competențe pentru desfășurarea activităților educaționale la nivel de educatie timpurie, dar și cunoștințe solide de management, fiind pregătiți la un moment dat chiar să conducă propria afacere în acest domeniu educațional. Scopul declarat al acestui demers este accesarea, de către valurilor de copii ce iau cu asalt în fiecare an grădinițele norvegiene, a tuturor beneficilor complementare cunoașterii.

  Socializarea timpurie este una dintre cele mai importante componente ale dezvoltării copilului. Cercetările arată că copiii care sunt expuși la o gamă largă de situații sociale pot deveni mai prosociali mai târziu în viață. Pentru copiii mici, interacțiunea socială este cheia dezvoltării unui sentiment puternic de sine și a înțelegerii a ceea ce așteaptă alții de la ei. Acest lucru poate fi atins prin integrarea lor într-un program de educatie timpurie.
  Procesul de socializare este un proces cu mai multe fațete care are un impact asupra dezvoltării copilului în multe feluri. De exemplu, îi ajută pe copii să dezvolte empatia și abilitățile lingvistice și îi învață despre respect și lucru în echipă. Socializarea favorizează, de asemenea, prieteniile și alte abilități de dezvoltare. În cele din urmă, îi ajută pe copii să-și dezvolte inteligența socială și emoțională. Acest proces este vital pentru viitorul lor și pentru calitatea vieții lor de adult.

educatie steam gradinita
educatie prescolara
educatie timpurie